image

HVORFOR ANVENDE PIKTOGRAMMER?

Børn er forskellige og har forskellige behov. Nogle børn trives ganske fint med uforudsigelighed, mens andre har brug for at vide, hvad der skal ske for at føle sig trygge.

Dette gælder ikke kun børn, men også voksne. Det
forholder sig dog sådan, at børns verden er langt mere uforudsigelig end voksnes.

Der foregår konstant ting, som barnet ikke forstår og heller ikke skal forstå, og det er næsten aldrig barnet selv, der bestemmer, hvornår det fx skal spise, bade, i institution og hjem igen. Dette kan resultere i, at barnet reagerer med modstand, når det skal gå fra en situation til en anden. Særligt hvis barnet er i gang med en lystbetonet aktivitet, som fx leg eller se tv, kan overgangen til noget andet (og mere kedeligt) være rigtig svær.

Og det er her “Min dag i piktogrammer” kan hjælpe, bl.a. ved at skabe overblik og struktur og dermed forberede barnet på skiftet, hvilket gør overgangen lettere.

image

Børn med særlige behov

Piktogrammer er i særdeleshed velegnede at anvende til børn med særlige behov fx børn med sproglige vanskeligheder, hørehæmmede børn eller børn med neuropsykiatriske forstyrrelser, såsom ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller andre relaterede vanskeligheder.

I forhold til sidstnævnte gruppe er brug af piktogrammer af essentiel betydning, da disse børns vanskeligheder blandt andet udgøres af forstyrrelser i de dele af hjernen, der planlægger, strukturerer, danner overblik og problemløser (de såkaldt eksekutive funktioner).

Som sådan kan man sige, at alle børn har ”eksekutive vanskeligheder” alene af den grund, at de er børn. Dette skyldes, at de styrende dele af hjernen (altså de eksekutive funktioner) først er færdigudviklede sent i ungdommen. Mange voksne, og ældre børn, kan dog skabe og opretholde en form for indre overblik, mens andre har behov for ydre overblik, altså noget konkret og visuelt at forholde sig til.

Tidsmæssig navigation gennem dagen

Børn tænker ikke i minutter og timer, da de ikke ved, hvor langt et minut eller en time er. De bruger forskellige begivenheder på dagen til at navigere i tid, fx måltider. Derfor er det en god ide at have en struktur i familien, hvor fx måltider og sengetider foregår på samme tidspunkter hver dag.

Min dag i piktogrammer kan med fordel anvendes af alle familier, for uanset hvilke børn man nu måtte have, så trives børn med klare retningslinjer og viden omkring, hvad de skal, hvad der forventes af dem og hvornår.

Min dag i piktogrammer

Ved køb medfølger der en vejledning, som vi anbefaler læses inden I implementerer piktogrammerne i jeres hverdag. Husk at nye rutiner tager tid – hav god tålmodighed. Rigtig god fornøjelse

product-image

Æsken indeholder 108 kort. Herunder ses en oversigt over alle kortene. Nogle af kortene er der flere af, så man kan opsætte lange eller flere programmer i hjemmet. Der er også blanke kort, hvor man selv kan tegne.

name

Ina Victoria Haller

Autoriseret psykolog og børnebogsforfatter

Ina har en baggrund som psykolog i den private børne- og ungdomspsykiatri. Hun har således et bredt kendskab til udviklingspsykologi og til følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn, som er forårsaget af psykiatriske problemstillinger, opvækstvilkår, samt traumer (store som små). Gennem sit forfatterskab har Ina ligeledes beskæftiget sig med udviklingspsykologien og barnets typiske udvikling, og har på den måde erfaring med både barnets typiske- og atypiske udvikling

Ina er derudover R&D projektleder hos Pearson Assessment, der er et testforlag, som udvikler og tilpasser psykologiske tests. Ina har gennem dette arbejde erfaring med oversættelsesarbejde og tekstredigering, samt planlægning og gennemførsel af større projekter.

name

Lea Letén

Cand.IT, børnebogsforfatter og illustrator

Lea er Cand IT med speciale i kommunikation og brugerinvolvering. Hun står som illustrator bag ca 60 udgivelser for børn i alderen 0-10 år, hvoraf hun også har skrevet en stor portion.

Lea har et solidt kendskab til både analoge og digitale produktioner og er specialiceret i at inddrage brugere i processen.

Lea har mange års erfaring i at afholde workshops og formidle svære emner for børn, herunder lungekræft, depression, historisk materiale og videnskabelige emner. Lea har en stærk fornemmelse for, hvordan man skaber tilgængelige værker for børn, der både rummer kunstnerisk kvalitet og svært indhold.

Hvem står bag piktogrammerne

Hvem kan have gavn af piktogrammer

Barnet lærer nye færdigheder

Fordele ved at bruge piktogrammer

PAKKE TILBUD

Få 10% rabat på Den store snikke snakke bog + min hverdag i piktogrammer.

Ha’ en skøn dag! 🙂

 

KØB NU TIL 449 KR.